Trade Media
     

Folk

Folket från Kerala, ett av Indiens mest läs- och skrivkunniga och socialt utvecklade, har ett unikt kosmopolitiskt sinneslag vilket syns på deras toleransanda och katolicitet. Detta kan tillskrivas Keralas blandkultur, till vilket åtskilliga områden och raser från hela världen bidragit i betydande skala.

Genom åren har Kerala visat sin anmärkningsvärda förmåga att anpassa sig till nya traditioner och värderingar i nästan alla områden kopplade till mänsklig tanke och strävan. Denna positiva respons till förändring och utmaningar är det som gör att folk och samhället från Kerala sticker ut.  

Keraliter har en hög grad av livsmedvetenhet och politiskt medvetenhet. Även inom utbildningssektorn befinner sig detta folk på en unik position. Läs- och skrivkunnighetsandelen för kvinnor hör till de högsta i hela Europa, vilket kanske är orsaken till varför kvinnor i denna stat ånjuter en hög status i såväl familj som samhälle.


 

Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia