Trade Media
     

Ansvarig Turism

Det bästa sättet att maximera de positiva inverkningarna från turismen med minimala negativa påverkningar,gör att Ansvarig Turism (Responsible Tourism eller RT) får mer och mer erkännande runt hela världen. . Kerala är platsen där begreppet RT  började. Staten Kumarakom är stolt över att vara den första platsen i landet som har lyckats genomföra RT. Denna holistiska form av turism hjälper besökare, värdtraktens invånare och ger handeln de mest möjliga förmåner från turism utan att förstöra ekologi eller sociala omständigheter. Vad som är mest anmärkningsvärt är, att RT resulterar i bättre levnadsvillkor för det lokala samhället. Efter de lyckade resultaten i Kumarakom genomförs nu RT begreppet i andra turist resemål över hela staten.

Ansvarig Turism – Keralas uppdatering
Kumarakom – Första provområde för RT i Kerala
Ansvarig Turism @ Kumarakom
Socialt ansvar i Kumarakom
Ansvarig Turism genom konferenser: Löftet i Kerala


 

Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia