దేవుడి స్వంత గడ్డకు స్వాగత
keralatourism.org

1 జనవరి 2017 నుంచి సందర్శనలు: 8,235,298

1 జనవరి 2007 నుంచి సందర్శనలు: 33,538,085

జలపాతాలు

 

కేరళ అనేక ప్రముఖ జలపాతాలకు పెట్టింది పేరు. ఈ అద్భుతమైన కొండవాగులు సంవత్సరం అంతటా కూడా పిక్నిక్‌లు మరియు విహారయాత్రల కొరకు ఎంతో అద్భుతమైనవి. ఈ అతిమాధుర్యమైన కేరళ జలపాతాలను ఎంతసేపు చూసినా కూడా మీ కళ్లు అలసిపోవు.

District Tourism Promotion Councils KTDC BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Tourfed KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage KTIL GKSF

టోల్ ఫ్రీ నెంబరు: 1-800-425-4747 (భారతదేశంలోపల)

డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ టూరిజం, కేరళ ప్రభుత్వం, పార్క్ వ్యూ, తిరువనంతపురం, కేరళ, ఇండియా- 690 033