దేవుడి స్వంత గడ్డకు స్వాగత
keralatourism.org

1 జనవరి 2017 నుంచి సందర్శనలు: 8,235,298

1 జనవరి 2007 నుంచి సందర్శనలు: 33,538,085

వన్యప్రాణాలు

 

కేరలలో ప్రసిద్ధిగాంచిన అనేక ప్రముఖ వన్యసంరక్షణ కేంద్రాలు అరుదైన పుష్ప మరియు జంతుజాతులకు ఆలవాలం. కేరళలో పశ్చిమకనుమలు లేదా సహ్యాద్రి శ్రేణుల్లో విస్తరించిన అడువులు పద్నాలుగు వన్యసంరక్షణ కేంద్రాలు మరియు రెండు టైగర్ రిజర్వ్‌లున్నాయి. కేరళలోని ఆరు జాతీయ పార్కుల్లో భారతీయ స్లాత్ బేర్, సింహం తోక ఉండే కోతులు, భారతీయ ఎద్దులు, బెంగాల్ టైగర్, నీలగిరీ థార్ మొదలైన అరుదైన జాతులు సంరక్షించబడుతున్నాయి.

District Tourism Promotion Councils KTDC BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Tourfed KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage KTIL GKSF

టోల్ ఫ్రీ నెంబరు: 1-800-425-4747 (భారతదేశంలోపల)

డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ టూరిజం, కేరళ ప్రభుత్వం, పార్క్ వ్యూ, తిరువనంతపురం, కేరళ, ఇండియా- 690 033