Trade Media
     

Mensen

De inwoners van Kerala staan te boek als één van India’s meest geletterde en sociaal vooruitstrevende bevolkingsgroepen. Keralieten beschikken over een uniek cosmopolistisch wereldbeeld, wat tot uiting komt in hun tolerante geest en hun ruimdenkend oordeel. Dit kan toegeschreven worden aan Kerala’s samengestelde cultuur die verrijkt werd door verschillende volkeren uit alle hoeken van de wereld.

Kerala heeft doorheen de tijd blijk gegeven van een opmerkelijk vermogen om zich aan te passen aan tradities en waarden op bijna elk gebied van het menselijke denken en streven. Deze positieve houding ten opzichte van veranderingen en uitdagingen is wat de Keralieten en hun maatschappij juist zo uniek maakt.   

Keralieten hebben een hoge mate van bewustzijn en politieke betrokkenheid. Ook op het gebied van onderwijs houden de Keralieten in een ongeëvenaarde positie. De alfabetiseringsgraad bij vrouwen is één van de hoogste in heel Azië, wat meteen ook verduidelijkt waarom de vrouwen in de Staat zowel binnen de familie als in de maatschappij een gepriviligeerde status genieten.


 

Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia