கடவுளின் சொந்த நாடு
keralatourism.org

1 ஜனவரி 2017 முதல் வருகைகள்: 7,023,184

1 ஜனவரி 2007 முதல் வருகைகள்: 32,325,971

பண்டிகைகள் / திருவிழாக்கள்

 

கடவுளின் சொந்த நாட்டில் உண்மையான கொண்டாட்டங்கள் திருவிழாக்களாகும். கேரளா வாழ்க்கை முறையில் பகட்டு பரவியிருந்தாலும் திருவிழாக்கள் எளிமையான முறையிலேயே கொண்டாடப்படும். ஓணம் அல்லது ஏதாவது உள்ளூர் திருவிழாக்களாக இருந்தாலும் புத்தாடை மற்றும் ஆடம்பர விருந்து ஆகியவை அவர்கள் திருவிழாக்களில் கண்டிப்பாக இருக்கும்.

இவைதவிர திருவிழாக்களின் போது மகிழ்ச்சியை உருவாக்குவதற்காக கேரள திருவிழாக்கள் இந்த மண்ணின் பண்பாட்டை பாதுகாக்கும் பாரம்பரியம் கொண்டவையாக இருக்கும். மதம் அல்லது சமூகம், பாரம்பரியம் அல்லது நவீனம் என்று எந்த திருவிழாவாக இருந்தாலும் 2000 வருடங்களுக்கு முன்பு உள்ள கலையான குடியாட்டம் தற்கால மேடை காட்சிகளில் கூட நடைபெறாமல் அந்த திருவிழா முழுமை பெறுவதில்லை.

திருவிழாக்களைப் பற்றி மேலும் அறிய திருவிழா காலண்டர் வலைத்தளத்தைப் பார்த்தால் அவற்றின் சிறப்புகள் மற்றும் கொண்டாடப்படும் தேதிகளை அறியலாம்.

திருவிழா சிறப்பம்சங்கள்

திருவிழா வகைகள்

District Tourism Promotion Councils KTDC BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Tourfed KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage KTIL GKSF

கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்: 1-800-425-4747 (இந்தியாவிற்குள் மட்டும்)

சுற்றுலாத் துறை, கேரள அரசு, பார்க் வியூ, திருவனந்தபுரம், கேரளா, இந்தியா – 695 033