செய்ய வேண்டியவை

 

Walk through the woods

Walk through the woods

Explore the ecotourism possibilities of Kerala developed by Kerala Forest Department with the active support and involvement of the local community. To know the details follow the link www.kfdcecotourism.com

Ayurveda Rejuvenation

ஆயுர்வேதம்

ஆயுர்வேதம், வாழ்க்கை மற்றும நீ்ண்ட ஆயுளுக்கான அறிவியலாகும், அதுவே உலகின் மிகவும் பழமையான ஆரோக்கிய பராமரிப்பு அமைப்பாகும் மற்றும் அது மருந்து மற்றும் தத்துவத்தின் ஆழ்ந்த எண்ணங்களை ஒருங்கிணைக்கிறது.

Houseboat cruise

படகு வீடுகள் பயணம்

படகுவீடுகளின் சவாரியில் விந்தையானது என்னவென்றால் இது வரை தொடப்பட்டிராத மற்றும் அணுகுப்பட்டிராத ஊரக கேரளாவின் காட்சிகளை, நீங்கள் ஓய்வாக அதனூடே மிதந்து செல்லும் போது உங்களுக்கு வழங்குகிறது.

Village Life Experience

Village Life Experience

A symphony composed on the strings of beauty and a land endowed with a myriad of boons and bounties, the rural life in Kerala, untouched by the mighty hands of industrialization and much of the repulsive transformation of urban sophistication, offers a taste of delight to travellers. For more click here.

Vibrant Festivals of Kerala

திருவிழாக்கள்

கடவுளின் சொந்த நாட்டில் உண்மையான கொண்டாட்டங்கள் திருவிழாக்களாகும். கேரளா வாழ்க்கை முறையில் பகட்டு பரவியிருந்தாலும் திருவிழாக்கள் எளிமையான முறையிலேயே கொண்டாடப்படும்.

Sadya

சத்ய

Sadya is an elaborate mouth-watering feast of Kerala, usually served on a banana leaf with the number of side dishes ranging from 16 to 60. When you are in Kerala, if you wish to taste it, please contact your tour operators and experience a delicious Sadya!

District Tourism Promotion Councils KTDC Thenmala Ecotourism Promotion Society BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Mission KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage

கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்: 1-800-425-4747 (இந்தியாவிற்குள் மட்டும்)

சுற்றுலாத் துறை, கேரள அரசு, பார்க் வியூ, திருவனந்தபுரம், கேரளா, இந்தியா – 695 033
தொலைபேசி: +91 471 2321132, ஃபேக்ஸ் : +91 471 2322279, மின்னஞ்சல்: info@keralatourism.org.
அனைத்து உரிமைகளும் பதிவு செய்யப்பட்டவை © கேரளா சுற்றுலா 2020. பதிப்புரிமை | பயன்பாட்டு விதிகள் | குக்கீ பாலிசி | தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.
உருவாக்கி பராமரிப்பவர்கள் : இன்விஸ் மல்டிமீடியா.

×
This wesbite is also available in English language. Visit Close