கடவுளின் சொந்த நாடு
keralatourism.org

1 ஜனவரி 2017 முதல் வருகைகள்: 6,570,371

1 ஜனவரி 2007 முதல் வருகைகள்: 31,873,158

மலைகள்

 

தனது பல்வேறு மலைகள் மற்றும் மலைவாழிடங்கள் மூலமாக இயற்கையின் மாயாஜாலத்தை உங்களுக்கு கேரளா கொண்டு வருகிறது. கேரளத்தின் பெரும்பாலான மலைவாழிடங்கள் மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையில் காற்றுக்கு எதிரானப் பக்கத்தில் இருக்கின்றன. கேரளாவில் பசுமையான மூடுபனி மூடிய மலைவாழிடங்களின் நீண்ட தொடர்கரளை அனுபவித்து மகிழுங்கள் மற்றும் இந்த அனுபவத்தின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக இரக்கும் பல்வேறு தோட்டங்கள், வனஉயிர்கள் , தவாரங்கள் மற்றும் விலங்குகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

District Tourism Promotion Councils KTDC BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Tourfed KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage KTIL GKSF

கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்: 1-800-425-4747, 1-800-111-363 (இந்தியாவிற்குள் மட்டும்)

சுற்றுலாத் துறை, கேரள அரசு, பார்க் வியூ, திருவனந்தபுரம், கேரளா, இந்தியா – 695 033