கடவுளின் சொந்த நாடு
keralatourism.org

1 ஜனவரி 2017 முதல் வருகைகள்: 8,101,682

1 ஜனவரி 2007 முதல் வருகைகள்: 33,404,469

கடற்கரைகள்

 

உங்கள் வியப்பில் ஆழ்த்துகிற கண்கவர் கடற்கரைகளின் இருப்பிடமாக கேரளா இருக்கிறது. கேரளா ஒரு கடற்கரை மாநிலமாக இருப்பதால், அதன் சில முக்கியமான கடற்கரை தலங்கள் கோவளம், வர்க்கலா, சொவ்வர, சாவக்காடு, நாட்டிகா, செராயி, கிழுண்ணா, பூவார் மற்றும் பட்டியல் நீண்டு கொண்டே செல்கிறது. கேரள கடற்கரை எங்கும் கண்கவர் ரெசார்டுகள், மற்றும் ஓட்டல்கள் இருக்கின்றன, அதில் பயணிகள் சூரிய குளியல், நீச்சல் அல்லது அற்புதமான காட்சிகளைக் கண்டு இரசிப்பது என்று தங்கள் நேரத்தை செலவிடுகின்றனர்.

District Tourism Promotion Councils KTDC BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Tourfed KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage KTIL GKSF

கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்: 1-800-425-4747 (இந்தியாவிற்குள் மட்டும்)

சுற்றுலாத் துறை, கேரள அரசு, பார்க் வியூ, திருவனந்தபுரம், கேரளா, இந்தியா – 695 033