கடவுளின் சொந்த நாடு
keralatourism.org

1 ஜனவரி 2017 முதல் வருகைகள்: 8,168,547

1 ஜனவரி 2007 முதல் வருகைகள்: 33,471,334

நீர்வீழ்ச்சிகள்

 

கேரளா கம்பீரமான பல நீர்வீழ்ச்சிகளைக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஒளிவீசும் அடுக்கு நீர்வீழ்ச்சிகள் பிக்னிக் மற்றும் இன்பச்சுற்றுலாக்களுக்கு ஆண்டு முழுவதும் உகந்த இடங்களாக உள்ளன. இந்த இனிமையான கேரள நீர்வீழ்ச்சிகள் உங்கள் கண்களுக்கு விருந்தளிக்கின்றன.

District Tourism Promotion Councils KTDC BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Tourfed KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage KTIL GKSF

கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்: 1-800-425-4747 (இந்தியாவிற்குள் மட்டும்)

சுற்றுலாத் துறை, கேரள அரசு, பார்க் வியூ, திருவனந்தபுரம், கேரளா, இந்தியா – 695 033