கடவுளின் சொந்த நாடு
keralatourism.org

1 ஜனவரி 2017 முதல் வருகைகள்: 7,583,832

1 ஜனவரி 2007 முதல் வருகைகள்: 32,886,619

கடவுளின் சொந்த தேசமான, கேரளாவின் தொடக்க நிலையில் இப்போது இருக்கிறீர்கள். இந்த வாயில் உங்களுக்கு இந்த அழகிய மாநிலத்தின் பரவிக்கிடக்கும் மருளியலான தலங்களின் தகவல்கள், படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை வழங்குகிறது. பண்டைய காலந்தொட்டு முன்னேறி வந்துள்ள ஒரு கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரிம் உங்கள் விரல்நுனிகளில் கிடைக்கப் பெறுகின்றன, அதனை அறிந்து மூழ்கித் திளையுங்கள். பயணிக்கும் இடங்களுக்கான பரிந்துரைகள் முதல் ஓட்டல்கள் மற்றும் தங்குமிடங்களை அறிவது வரை, கேரள அரசின் சுற்றுலாத் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம், கேரள சுற்றுலா என்று குறிக்கப்படுவது, உங்கள் தேடல் நிறைவு இடமாகு. பெருமிதமான கலைவடிவங்கள், பசுமையான இயற்கை மற்றும் உங்கள் வருகைக்காக காத்திருக்கும் கேரளத்தின் நன்மக்கள்.

District Tourism Promotion Councils KTDC BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Tourfed KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage KTIL GKSF

கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்: 1-800-425-4747 (இந்தியாவிற்குள் மட்டும்)

சுற்றுலாத் துறை, கேரள அரசு, பார்க் வியூ, திருவனந்தபுரம், கேரளா, இந்தியா – 695 033