ரயால்டி அல்லாத புகைப்படங்கள்

 

கேரளாவெங்கிலும் இருந்தான சில மி அழகிய இடங்கள், நிகழ்வுகள், கலை வடிவங்கள், பாரம்பரிய கட்டமைப்புகள் முதலியனவற்றின் உயர்தரமான படங்களை நீங்கள் இங்கே தரவிறக்கம் செய்யலாம். கடற்கரைகள், நீர்வீழ்ச்சிகள் மற்றும் பிற இயற்கை அதிசயங்களின் படங்களின் தொகுப்பினூடே உலவுங்கள் மற்றும் கேரளத்தின் கம்பீரத்தை நீங்களே காணுங்கள்.

District Tourism Promotion Councils (DTPC) Kerala Tourism Development Corporation (KTDC) Thenmala Ecotourism Promotion Society (TEPS) Bekal Resorts Development Corporation Ltd (BRDC) Sargaalaya State Institute Hospitality Management (SIHM), Kozhikode Responsible Tourism Kerala Institute of Tourism and Travel Studies (KITTS) Kerala Adventure Tourism Promotion Society (KATPS) Muziris Heritage

கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்: 1-800-425-4747 (இந்தியாவிற்குள் மட்டும்)

சுற்றுலாத் துறை, கேரள அரசு, பார்க் வியூ, திருவனந்தபுரம், கேரளா, இந்தியா – 695 033
தொலைபேசி: +91 471 2321132, ஃபேக்ஸ் : +91 471 2322279, மின்னஞ்சல் : info@keralatourism.org.
அனைத்து உரிமைகளும் பதிவு செய்யப்பட்டவை,© கேரளா சுற்றுலா 2017. பதிப்புரிமை | பயன்பாட்டு விதிகள். .
×
This wesbite is also available in English language. Visit Close