பிக்னிக் மையங்கள்

 

எமது சிறந்த மாநிலத்தின் இயற்கைக் காட்சிகளை பிக்னிக் மையங்கள் அழக்கூட்டுகின்றன. கேரளாவில்  குறுக்கிலும் நெடுக்கிலும் பல இயற்கை அமைவிடங்களில் தற்காலிக உறைவிடங்களை பயணியர்கள் கண்டறியலாம். பிக்னிக் வருபவர்கள் ஒரு மையத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதை பிரச்சனையாக அறியலாம்! அணைகள் மற்றும் அருவிகள் முதல் வனங்கள் மற்றும் இயற்கைக் காப்புக்காடுகள் வரையான இடங்களுடன் கேரளா நீங்கள் வருவதற்காக காத்திருக்கிறது. உங்கள் மதிய உணவு கூடையை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்,  அது எமது வழியில் இருக்கட்டும்!

District Tourism Promotion Councils KTDC Thenmala Ecotourism Promotion Society BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Tourfed KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage KTIL

கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்: 1-800-425-4747 (இந்தியாவிற்குள் மட்டும்)

சுற்றுலாத் துறை, கேரள அரசு, பார்க் வியூ, திருவனந்தபுரம், கேரளா, இந்தியா – 695 033
தொலைபேசி: +91 471 2321132, ஃபேக்ஸ் : +91 471 2322279, மின்னஞ்சல் : info@keralatourism.org.
அனைத்து உரிமைகளும் பதிவு செய்யப்பட்டவை,© கேரளா சுற்றுலா 2017. பதிப்புரிமை | பயன்பாட்டு விதிகள். .