અધિકૃત સેવા પ્રદાતા શોધો

 

પ્રવાસન વિભાગ, કેરલા સરકારે પ્રવાસન ઉદ્યોગમાં ઉચ્ચ પ્રમાણમાં નિયમિતતા અને વ્યાવસાયિકની ખાતરી કરવા અધિકૃત સેવા પ્રદાતાનો પ્રસ્તાવ કર્યો છે. આયુર્વેદ કેન્દ્રો, હોમ સ્ટે, સર્વિસ વિલા, ટુર ઓપરેટર, ટુરિસ્ટ ગાઇડ, વેસાઇડ એમેનિટીઝ, વાઝિયોરમ, ગૃહસ્થલી વગેરે જેવા વિવિધ પ્રવાસન ક્ષેત્રોમાં સેવા પ્રદાતાની ગુણવત્તા, યોગ્યતા, અને વિશ્વસનીયતાની ખાતરી કરવા માટે અધિકૃતતાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. અધિકૃતતાની પ્રક્રિયા વિશ્વાસપાત્ર સેવા પ્રદાતા સાથે ભાગીદારી માટે પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા સીધેસીધી કરાઇ છે.

આ સેવાનો લાભ મેળવવા વપરાશકર્તાએ અંગ્રેજી ભાષામાં ડેટાને શોધવાનું રહે છે, કેમ કે મુખ્ય ડેટા કેરલા પ્રવાસનની અંગ્રેજી વેબસાઇટમાં જ ઉપલબ્ધ છે.

District Tourism Promotion Councils KTDC Thenmala Ecotourism Promotion Society BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Tourfed KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage KTIL

ટોલ ફ્રી નં.: 1-800-425-4747 (માત્ર ભારતની અંદર)

પ્રવાસન વિભાગ, કેરલા સરકાર, પાર્ક વ્યૂ, થિરુવનંથપુરમ, કેરલા, ભારત - 695 033
ફોન: +91 471 2321132, ફેક્સ: +91 471 2322279, ઇ-મેઇલ: info@keralatourism.org.
તમામ અધિકાર અબાધિત © કેરલા પ્રવાસન 2017. કોપીરાઇટ | વપરાશની શરતો. ઇન્વિસ મલ્ટિમીડિયા દ્વારા બનાવેલ અને જાળવેલ.