ગોડ્સ ઓન કન્ટ્રી (દેવોની પોતાની ભૂમિ)માં સ્વાગત
keralatourism.org

1 જાન્યુઆરી 2017 થી મુલાકાત: 8,213,202

1 જાન્યુઆરી 2007 થી મુલાકાત: 33,515,989

જળધોધ

 

કેરલા સંખ્યાબંધ ભવ્ય જળધોધ માટે પ્રખ્યાત છે. આ પ્રકાશથી ચમકતા પાણીના નાનકડા જળધોધ છે જે સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન પિકનિક અને પર્યટન માટે લોકપ્રિય છે. આનંદદાયક કેરલાના જળધોધ એવા છે જેને તમારી આંખો તેને જોતા રહેવામાં ક્યારેય થાકશે નહીં.

District Tourism Promotion Councils KTDC BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Tourfed KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage KTIL GKSF

ટોલ ફ્રી નં.: 1-800-425-4747 (માત્ર ભારતની અંદર)

પ્રવાસન વિભાગ, કેરલા સરકાર, પાર્ક વ્યૂ, થિરુવનંથપુરમ, કેરલા, ભારત - 695 033