તહેવારો

 

ગોડ્સ ઓન કન્ટ્રી (દેવોની પોતાની ભૂમિ) માં તહેવારો સાચી ઉજવણી છે; આ એવા પ્રસંગો છે જેમાં કેરલાની સાદી જીવનશૈલી પર તેની ભવ્યતા છવાઈ જાય છે. તે પછી ઓણમનો રાજ્ય તહેવાર કે સ્થાનિક સ્થળે પૂજા-પાઠ હોય, નવા પોશાક અને ભપકાદાર મિજબાનીઓ આની ઉજવણી માટે અચૂક હોય છે.

આનંદ મનાવવાના પ્રસંગો ઉપરાંત, કેરલાના તહેવારોમાં આ ભૂમિની કલા અને સંસ્કૃતિને જાળવી રાખવામાં આવ્યા છે. તે ધાર્મિક હોય કે સામાજિક, પરંપરાગત હોય કે અર્વાચીન તે ક્યારેય કલા મહોત્સવ વિના સંપન્ન થતો નથી, જેનો વ્યાપ 2000 વર્ષ જુના કુટિયાટ્ટમથી સમકાલિન સ્ટેજ શો સુધીનો રહે છે.

તહેવારો, તેની વિશેષતાઓ અને તારીખો અંગે વધુ જાણવા તહેવાર કેલેન્ડર જોવું.

તહેવારની વિશેષતા

તહેવારના વર્ગો

District Tourism Promotion Councils KTDC BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Tourfed KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage KTIL

ટોલ ફ્રી નં.: 1-800-425-4747 (માત્ર ભારતની અંદર)

પ્રવાસન વિભાગ, કેરલા સરકાર, પાર્ક વ્યૂ, થિરુવનંથપુરમ, કેરલા, ભારત - 695 033
ફોન: +91 471 2321132, ફેક્સ: +91 471 2322279, ઇ-મેઇલ: info@keralatourism.org.
તમામ અધિકાર અબાધિત © કેરલા પ્રવાસન 2017. કોપીરાઇટ | વપરાશની શરતો. ઇન્વિસ મલ્ટિમીડિયા દ્વારા બનાવેલ અને જાળવેલ.