વન્ય જીવન

 

કેરલામાં ઘણાં બધા પ્રખ્યાત વન્ય જીવન અભયારણ્યો છે જે વનસ્પતિ અને પ્રાણીસૃષ્ટિની અદભૂત અને ભાગ્યે જ જોવા મળતી પ્રજાતિઓનું ઘર છે. કેરલામાં અદભૂત પશ્ચિમી ઘાટ કે સહ્યાદ્રિ રેન્જમાં વિસ્તૃત જંગલોમાં વસાયેલ ચૌદ વન્ય જીવન અભયારણ્યો અને બે ટાઇગર રીઝર્વ છે. કેરલામાં છ નેશનલ પાર્ક પણ છે જે ઇન્ડિયન સ્લોથ બીયર, લાયન-ટેઇલ્ડ મેક, ભારતીય જંગલી ભેંસ, બંગાળી વાઘ, નિલગિરી થાર વગેરે જેવી રક્ષિત અને લુપ્તપ્રાય પ્રજાતિઓ ધરાવે છે.

District Tourism Promotion Councils KTDC BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Tourfed KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage KTIL

ટોલ ફ્રી નં.: 1-800-425-4747 (માત્ર ભારતની અંદર)

પ્રવાસન વિભાગ, કેરલા સરકાર, પાર્ક વ્યૂ, થિરુવનંથપુરમ, કેરલા, ભારત - 695 033
ફોન: +91 471 2321132, ફેક્સ: +91 471 2322279, ઇ-મેઇલ: info@keralatourism.org.
તમામ અધિકાર અબાધિત © કેરલા પ્રવાસન 2017. કોપીરાઇટ | વપરાશની શરતો. ઇન્વિસ મલ્ટિમીડિયા દ્વારા બનાવેલ અને જાળવેલ.