Trade Media
     

દક્ષિણ કેરલા પર્વતો    

ઈલવીઝાપુંચીરા
(કોટ્ટયમથી 55 કિમી અને થોડુપુઝાથી 20 કિમ Go>
    પોન્મુડી
સ્થળ: તિરુવનંતપુરમ શહેર, દક્ષિણ કેરલ Go>
    અગસ્ત્યકુડમ
સ્થળ : તિરુવનંતપુરમથી 70 કિમી દૂર છે. આ Go>

 
ચરલકુન્નુ
આ ચિત્રસમ ગિરિમથક નજીકની ખીણોનું સું Go>
           

 
           

કેન્દ્રિય કેરલા પર્વતો    

નિલમ્બુર : મલપ્પુરમમાં સાગનું વાવેતર
સ્થળ : મલપ્પુરમ નગરથી 40 કિમી દૂર છે, મલપ Go>
    રામાકલમેડુ
કેરલાના ઈડુક્કી જિલ્લામાં આવેલ, રામા Go>
    ત્રિશંકુ પર્વતો
(પીરુમેડથી 4 કિમી, કુટ્ટિકનમ થી ½ કિમ Go>

 
નેલ્લીયમપતી
પલક્કડ જિલ્લામાં નેનમારા ગામથી, વાદળ Go>
    પીરમેડુ
સ્થળ : ઈડુક્કી જિલ્લો, મધ્ય કેરલામાં ક Go>
    પટ્ટુમલા
પટ્ટુમલા અથવા સિલ્કમાં વિંટળાયેલ પર્ Go>

 
મુન્નાર
સ્થાનિક અને વિદેશી પ્રવાસીઓમાં પ્રવા Go>
    રાજમલા
મુન્નારથી લગભગ 15 કિમી દૂર, કેરલાનું પ્ Go>
    વાગ્મણ
તમે સુંદર, હરિયાળા વાગ્મણની મુલાકાત લ Go>

 
પુલ્લિમેડુ, ઈડુક્કી
પેરિયાર નદી સાથે આ પર્વત સુધીની મુસાફ Go>
    મટ્ટુપેટ્ટી
મુન્નારના ડુંગરો પર ઊંચા-નીચા દેખાતા Go>
    વટ્ટવડા
આ મહિને કેરલાના ગિરિમથકને ખૂબ જોયા પછ Go>

 
નીલકુરીંજી ફુલ
કેરલાને ઘણાં કુદરતી દૃશ્યોની આશીર્વા Go>
    વિલંગણકુન્નુ
(ત્રિશૂરથી 7 કિમી દૂર છે): આ સુંદર પર્વત Go>
    કુંડલા
સમુદ્રની સપાટીથી 1600 મીટર ઊંચાઈ પર, આ ગિ Go>

 
ધોની
(પલક્કડથી 15 કિમી દૂર છે) : ધોનીની તળેટીથ Go>
           

 

ઉત્તર કેરલા પર્વતો    

રાનીપુરમ
રાનીપુરમ પર્વતો તેના ટ્રેકિંગ માર્ગ Go>
    વેલ્લારી મલા અને ઈરીંગલ
લીલાછમ, રોલિંગ કુદરતી દ્રશ્યો, તથા અને Go>
    નીલિમલા
જિંદગીની કેટલીક સુંદર વસ્તુઓ ચોક્કસ Go>

 
વયનાડ
વિસ્તાર:  2132 ચો. કિમી વસ્તી: 671, 195 (2001 વસ્ Go>
           

 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org, deptour@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia