અન્ય ભાષાઓ

 

કેરલાના લોકો માટે ભાષા ક્યારેય અવરોધરૂપ બની નથી. અમે ઘણાં લાંબા સમયથી સમગ્ર વિશ્વ સાથે આંતરક્રિયા કરી છે અને અહીં કેરલા પ્રવાસન ખાતે અમે ઉત્તમ પરંપરાને ચાલુ રાખવા અંગે આયોજન કરીએ છીએ. અમારી વેબસાઇટ લગભગ 200 પેજીસ ધરાવે છે, જે અપ્રચલિત બનશે નહીં, આટલા સમયમાં 11 આંતરરાષ્ટ્રીય ભાષાઓ અને 10 ભારતીય ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે અને ઘણી બધી ભાષાઓમાં ભવિષ્યમાં આવી રહી છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય ભાષાઓ


ભારતીય ભાષાઓ


District Tourism Promotion Councils KTDC Thenmala Ecotourism Promotion Society BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Mission KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage

ટોલ ફ્રી નં.: 1-800-425-4747 (માત્ર ભારતની અંદર)

પ્રવાસન વિભાગ, કેરલા સરકાર, પાર્ક વ્યૂ, થિરુવનંથપુરમ, કેરલા, ભારત - 695 033
ફોન: +91 471 2321132, ફેક્સ: +91 471 2322279, ઇ-મેઇલ: info@keralatourism.org.
તમામ અધિકાર અબાધિત © કેરલા પ્રવાસન 2020. કોપીરાઇટ | વપરાશની શરતો | કૂકી નીતિ | અમારો સંપર્ક કરો.
ઇન્વિસ મલ્ટિમીડિયા દ્વારા બનાવેલ અને જાળવેલ..

×
This wesbite is also available in English language. Visit Close