ગોડ્સ ઓન કન્ટ્રી (દેવોની પોતાની ભૂમિ)માં સ્વાગત
keralatourism.org

1 જાન્યુઆરી 2017 થી મુલાકાત: 8,190,307

1 જાન્યુઆરી 2007 થી મુલાકાત: 33,493,094

બેકવોટર

 

કેરલાના સુંદર બેકવોટરમાં અરબી સમુદ્રના તટની સમાંતર સ્થિત સરોવર, કેનાલ અને લગુનના સ્થિર નિર્મળ વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે. કેરલાના બેકવોટરના પ્રદેશો વિશ્વમાં સૌથી વધુ પ્રખ્યાત પ્રવાસી સ્થળો પૈકી એક છે. સ્થિર નિર્મળ બેકવોટર ક્રૂઝ એ જીવન ભરનો એક વખતનો અનુભવ છે. અલ્લાપુઝા, જે “પૂર્વનું વેનિસ” તરીકે જાણીતું છે, તે ખાસ કરીને હાઉસબોટ ક્રૂઝ માટે પ્રખ્યાત છે જ્યાં તમે પ્રકૃતિમાં તેના સૌથી સુંદર સ્વરૂપને માણી શકો છો.

District Tourism Promotion Councils KTDC BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Tourfed KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage KTIL GKSF

ટોલ ફ્રી નં.: 1-800-425-4747 (માત્ર ભારતની અંદર)

પ્રવાસન વિભાગ, કેરલા સરકાર, પાર્ક વ્યૂ, થિરુવનંથપુરમ, કેરલા, ભારત - 695 033