નવું શું છે

 

કેરલા પ્રવાસન તરફથી તમામ સૌથી અદ્યતન સમાચાર અને અપડેટ્સ મેળવવા માટે તમારું એક માત્ર સ્થાન આ છે. મેળાઓ, રોડ શો અને સ્પર્ધાઓ સંબંધમાં માહિતીઓ અહીં પોસ્ટ કરવામાં આવશે.

વપરાશકર્તાએ અદ્યતન સમાચારો જાણવા માટે કેરલા પ્રવાસસની મુખ્ય વેબસાઇટ પર જવાનું રહે છે.

District Tourism Promotion Councils KTDC Thenmala Ecotourism Promotion Society BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Mission KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage

ટોલ ફ્રી નં.: 1-800-425-4747 (માત્ર ભારતની અંદર)

પ્રવાસન વિભાગ, કેરલા સરકાર, પાર્ક વ્યૂ, થિરુવનંથપુરમ, કેરલા, ભારત - 695 033
ફોન: +91 471 2321132, ફેક્સ: +91 471 2322279, ઇ-મેઇલ: info@keralatourism.org.
તમામ અધિકાર અબાધિત © કેરલા પ્રવાસન 2020. કોપીરાઇટ | વપરાશની શરતો | કૂકી નીતિ | અમારો સંપર્ક કરો.
ઇન્વિસ મલ્ટિમીડિયા દ્વારા બનાવેલ અને જાળવેલ..

×
This wesbite is also available in English language. Visit Close