ગોડ્સ ઓન કન્ટ્રી (દેવોની પોતાની ભૂમિ)માં સ્વાગત
keralatourism.org

1 જાન્યુઆરી 2017 થી મુલાકાત: 8,190,307

1 જાન્યુઆરી 2007 થી મુલાકાત: 33,493,094

બીચ

 

કેરલા ઘણાં બધા અદભૂત બીચ ધરાવતું સ્થળ છે જે તમને આશ્ચર્યચકિત કરી દેશે. કેરલા એક તટવર્તી રાજ્ય હોવાથી, કેરલામાં સૌથી વધુ પ્રખ્યાત બીચના સ્થળો બીચ છે જેમ કે કોવલમ, વરકલા, ચોવવરા, ચાવક્કાડ, નાટ્ટિકા, ચેરાઇ, કિઝુન્ના, પુવાર અને ઘણાં બધા. કેરલાના દરિયાકાંઠો એક્સોટિક રીસોર્ટ અને હોટલથી ભરપૂર છે જ્યાં પ્રવાસીઓ સનબાથ, સ્વીમિંગ કે માત્ર અદભૂત દ્રશ્યોને માણીને તેમનો સમય પસાર કરી શકે છે.

District Tourism Promotion Councils KTDC BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Tourfed KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage KTIL GKSF

ટોલ ફ્રી નં.: 1-800-425-4747 (માત્ર ભારતની અંદર)

પ્રવાસન વિભાગ, કેરલા સરકાર, પાર્ક વ્યૂ, થિરુવનંથપુરમ, કેરલા, ભારત - 695 033