ગોડ્સ ઓન કન્ટ્રી (દેવોની પોતાની ભૂમિ)માં સ્વાગત
keralatourism.org

1 જાન્યુઆરી 2017 થી મુલાકાત: 8,190,307

1 જાન્યુઆરી 2007 થી મુલાકાત: 33,493,094

કેરલાનો આહાર

 

મસાલા કેરલાના ઇતિહાસમાં હંમેશા આંતરિક ભાગ ભજવતા રહ્યા છે. અમારો આહાર તેનું એક ઉદાહરણ છે અને અમે સમગ્ર વિશ્વમાંથી તમામ લોકો માટે ભોજન પ્રસ્તુત કરીએ છીએ. ભલે તે પ્રખ્યાત આંતરરાષ્ટ્રીય રેસ્ટોરેન્ટની શ્રૃંખલા કે સ્થાનિક ભોજનાલયો કેમ ન હોય, અમારી પાસે તમામ વસ્તુ છે, ખાવાના શોખીનો ખાસ કેરલાના સ્વાદ સાથે તેને બનાવવાનું પણ કહી શકે. અહીંનું ભોજન શાકાહારી અન માંસાહારી બંને લોકોને પીરસે છે. અમારા ભૂતકાળ અને અમારા ભવિષ્યના સ્વાદ તમને રમણીય સફર પર લઇ જાય છે.

District Tourism Promotion Councils KTDC BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Tourfed KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage KTIL GKSF

ટોલ ફ્રી નં.: 1-800-425-4747 (માત્ર ભારતની અંદર)

પ્રવાસન વિભાગ, કેરલા સરકાર, પાર્ક વ્યૂ, થિરુવનંથપુરમ, કેરલા, ભારત - 695 033