કેરલાનો આહાર

 

મસાલા કેરલાના ઇતિહાસમાં હંમેશા આંતરિક ભાગ ભજવતા રહ્યા છે. અમારો આહાર તેનું એક ઉદાહરણ છે અને અમે સમગ્ર વિશ્વમાંથી તમામ લોકો માટે ભોજન પ્રસ્તુત કરીએ છીએ. ભલે તે પ્રખ્યાત આંતરરાષ્ટ્રીય રેસ્ટોરેન્ટની શ્રૃંખલા કે સ્થાનિક ભોજનાલયો કેમ ન હોય, અમારી પાસે તમામ વસ્તુ છે, ખાવાના શોખીનો ખાસ કેરલાના સ્વાદ સાથે તેને બનાવવાનું પણ કહી શકે. અહીંનું ભોજન શાકાહારી અન માંસાહારી બંને લોકોને પીરસે છે. અમારા ભૂતકાળ અને અમારા ભવિષ્યના સ્વાદ તમને રમણીય સફર પર લઇ જાય છે.

District Tourism Promotion Councils KTDC BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Tourfed KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage KTIL

ટોલ ફ્રી નં.: 1-800-425-4747 (માત્ર ભારતની અંદર)

પ્રવાસન વિભાગ, કેરલા સરકાર, પાર્ક વ્યૂ, થિરુવનંથપુરમ, કેરલા, ભારત - 695 033
ફોન: +91 471 2321132, ફેક્સ: +91 471 2322279, ઇ-મેઇલ: info@keralatourism.org.
તમામ અધિકાર અબાધિત © કેરલા પ્રવાસન 2017. કોપીરાઇટ | વપરાશની શરતો. ઇન્વિસ મલ્ટિમીડિયા દ્વારા બનાવેલ અને જાળવેલ.