બેકવોટર

 

એક ચિત્ર કદાચ હજારો શબ્દો જેટલું મૂલ્યવાન હોઇ શકે પરંતુ અમારા બેકવોટરની સાચી સુંદરતાને સમાવવા માટે “શબ્દો” ઓછા પડી શકે. તેમ છતાં, અમારી પાસે કેરલાના વિશાળ બેકવોટરની સુંદરતા તમને બતાવવા માટે પ્રસ્તુત કરીએ છીએ જે તમે બેકવોટરમાં સફર કરી રહ્યા હોવ તે દરમિયાન સાદા પણ ભવ્ય દ્રશ્યનું વર્ણન કરે છે. આ આંતર-સંકળાયેલ વોટર બોડીઝ ભૌગોલિક ચમત્કાર છે અને અમને આશા છે કે તમારા માટે વિશેષપણે પસંદ કરેલ ચિત્રોના અમારા સમુહને માણશો.

District Tourism Promotion Councils KTDC Thenmala Ecotourism Promotion Society BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Mission KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage

ટોલ ફ્રી નં.: 1-800-425-4747 (માત્ર ભારતની અંદર)

પ્રવાસન વિભાગ, કેરલા સરકાર, પાર્ક વ્યૂ, થિરુવનંથપુરમ, કેરલા, ભારત - 695 033
ફોન: +91 471 2321132, ફેક્સ: +91 471 2322279, ઇ-મેઇલ: info@keralatourism.org.
તમામ અધિકાર અબાધિત © કેરલા પ્રવાસન 2020. કોપીરાઇટ | વપરાશની શરતો | કૂકી નીતિ | અમારો સંપર્ક કરો.
ઇન્વિસ મલ્ટિમીડિયા દ્વારા બનાવેલ અને જાળવેલ..

×
This wesbite is also available in English language. Visit Close