Trade Media
     

South Kerala    

ଆଲାପୁଝା
ଅବସ୍ଥିତି:ଆଲାପୁଝା ବେଳାଭୂମି, ଆଲାପୁଝା ସ Go>
    ବାଲିଆଥୁରା
(ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର) ସଂକୁ Go>
    ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି
ଅଶୋକ ବେଳାଭୂମିର ଉତ୍ତରରେ ରହିଥିବା ଏହି ବ Go>

 
ଶଙ୍କୁମୁଗାମ୍‌ ବେଳାଭୂମି
ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ସହରରୁ ମାତ୍ର 7 କିଲୋମିଟ Go>
    କୋବଲମ୍‌
କୋବଲମ୍‌ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଖ୍ Go>
    ତିରୁମୁଲାବରମ୍‌ ବେଳାଭୂମି
ଅବସ୍ଥିତି: ( କୋଲମ୍ ଠାରୁ ଉତ୍ତରରେ 6 କିଲୋମି Go>

 
ଥିରୁବମ୍ବାଡି ବେଳାଭୂମି
(ଥିରୁବମ୍ବାଡି ରୋଡ୍‌ ଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର) ଶ Go>
    ବରକାଲା
ବରକାଲା ହେଉଛି ଏକ ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମ । ଏ Go>
    ପେବାର
(କୋବଲମ୍‌ର ଦକ୍ଷିଣରେ 12 କିଲୋମିଟର) ଏକ ବିଚ Go>

 
କପିଲ ବେଳାଭୂମି ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍‌ୱାଟର୍‌
(ସହରଠାରୁ 53 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ବରକଲାଠାରୁ 8 କିଲ Go>
    ପାପନାଶମ୍ ବେଳାଭୂମି
ଏହି ବାଲିର ରୂପେଲି ଧାରରେ ସମୁଦ୍ରର ଶାନ୍ତ Go>
    ବତୀଘର
ଏହି 35 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ବତୀଘର ତାଳଘେରା କୁରୁମ୍&zwnj Go>

 
             

 
           

Central Kerala    

ପାଦିଞ୍ଜାରେକାରା ବେଳାଭୂମି
ଟିପୁସୁଲତାନ ରୋଡ୍‌ର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ପଣାନି Go>
    ଚେରାଇ ବେଳାଭୂମି
ଅବସ୍ଥିତି: ବାଇପିନ୍ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟକୁ ନୌକାଯ Go>
    ବାଲିକୁନୁ ବେଳାଭୂମି
ଏଠାକାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଏକ  ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ Go>

 
             

 

North Kerala    

ବାଲାପତ୍ତନମ୍
ଅବସ୍ଥିତି: ବାଲାପତନମ୍, କନୁର ସହର ଠାରୁ ପ୍ର Go>
    ପାୟାମ୍ବଲମ୍
ଅବସ୍ଥିତି: କନୁର ସହର ଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର, କନୁ Go>
    ମୁଜାପିଲାଙ୍ଗଡ଼
ଅବସ୍ଥିତି: କନୁର ଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଉତ୍ Go>

 
କନ୍ୱତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମି
(ମଞ୍ଜେଶ୍ୱରମ୍‌ ଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର) ଏଠାକାର Go>
    କପିଲ ବେଳାଭୂମି
ଯେଉଁମାନେ ଥୋରୁଠାରୁ ହାରୋଲ୍‌ଡ ରବିନ୍ସ ପ Go>
    କୋଜିକୋଡେ ବେଳାଭୂମି
କାଜିକୋଡେ ଅତୀତରେ ମାଲ୍‌ବାରର ସବୁଠାରୁ ଗ Go>

 
କାପ୍ପାଡ
ଅବସ୍ଥିତି: କୋଜିକୋଡେ ସହର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 16 କି Go>
    ବେକାଲ
ଅବସ୍ଥିତି: ବେକାଲ୍ ଦୁର୍ଗଠାରୁ ପାଖାପାଖି Go>
    ବେପୁର
ବେପୁର, କୋଜିକୋଡେ ସହରର ଦକ୍ଷିଣରେ 10 କିଲୋମ Go>

 
କିଜୁନା ବେଳାଭୂମି
(କନୁର ଠାରୁ 11 କିଲୋମିଟର) ଏହି ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକ Go>
    ପାୟୋଲି
ଏଠି ରହିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନେଲୀ ବାଲିର ଗାଲିଚା Go>
    ମିନକୁନୁ ବେଳାଭୂମି
(କନୁରରୁ 12 କିଲୋମିଟର): ଜନଗହଳି ଠାରୁ ଦୂରରେ, Go>

 
             

 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia