Trade Media
     

South Kerala ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ    

ଇଲାଭିଜପୁଂଚିରା
(କୋଟାୟମରେ 55 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ଥୋଡୁପୁଜା ଠାର Go>
    ପୋନମୁଡି
ସ୍ଥାନ: ଦକ୍ଷିଣ କେରଳର ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ସ Go>
    ଅଗସ୍ତ୍ୟକୁଡାମ
ସ୍ଥାନ: ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ଠାରୁ 70 କିଲୋମିଟର Go>

 
Maniyamkunnu
The majestic mountains here that slope down to meet the beautiful valleys below are truly spellbindi Go>
    ଚାର୍ଲକୁନୁ
ଏହି ସୁନ୍ଦର ଶୈଳନିବାସରେ ନିକଟରେ ଥିବା ଉପ Go>
     

 
           

Central Kerala ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ    

ନିଲାମ୍ବୁର: ମାଲାପୁରମର ଶାଳ ବଗିଚା
ସ୍ଥାନ: ମାଲାପୁରମ୍ ସହର ଠାରୁ 40 କିଲୋମିଟର, ମ Go>
    ରାମାକାଲମେଡୁ
କେରଳର ଇଡୁକି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ରାମାକା Go>
    ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ
(ପେରିମେଡେରୁ ଚାରିକିଲୋମିଟର, କୁଟିକାଣମରୁ Go>

 
ନେଲିୟାମପାଥି
ପଲକଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନେନମାରୁ ସହରରୁ ଏହି ଘନମେଘ Go>
    ପିରମେଡ
ସ୍ଥାନ: କୁମିଲି, ଇଡୁକି ଜିଲ୍ଲା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ Go>
    ପଟୁମାଲା
ପଟୁମାଲା କିମ୍ବା ସିଲ୍କରେ ଆବୃତ ଏହି ପର୍ବ Go>

 
ମୁନ୍ନାର
ଏହା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯାହାର ଆକର୍ଷଣ ପ Go>
    ରାଜମାଲା
ମୁନ୍ନାର ଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର, କେରଳର ପ୍ର Go>
    ଭାଗାମନ୍
ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାଗାମନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିଛନ୍ତି Go>

 
ପୁଲୁମେଡୁ, ଇଡୁକି
ଏହି ପର୍ବତ ଉପରେ ପେରିୟାର ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଯ Go>
    ମାଟୁପେଟି
ମୋନାରର ଅପ୍ରଦୂଷିତ ଚା’ ଉଦ୍ୟାନ ପାହାଡର Go>
    ବଟବଡା
ଏହି ମାସରେ ମୁନାରରେ କମ୍ ପରିଦର୍ଶିତ ଏହି ସ Go>

 
ନୀଳକୁରିଞ୍ଜି ଫୁଟିବା
କେରଳରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଝରିପଡ଼ି Go>
    ବିଲାଙ୍ଗାଙ୍କୁନୁ
(ତ୍ରିଶୁର ଠାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର): ଏହା ହେଉଛି Go>
    କୁଣ୍ଡାଲା
ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 1600 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ Go>

 
ଧୋନି
(ପଲକଡ଼ ଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର): ଏଠାରେ ଧୋନି ପ Go>
           

 

North Kerala ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ    

ରାଣିପୁରମ୍
ଏହି ରାଣୀପୁରମ୍ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ ଏହାର ଟ୍ରେକ Go>
    ଭେଲାରିମାଲା ଏବଂ ଇରିଙ୍ଗାଲ
ସବୁଜିମାପୂର୍ଣ, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ Go>
    ନୀଲିମାଲା
ଜୀବନରେ କିଛି ଜିନିଷ ମୂଲ୍ୟଦେଇ ମିଳିଥାଏ । Go>

 
Wayanad
Área: 2132  kms.cuadrados Población: 671.195 Habitantes (censo 2001) Altitu Go>
           

 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia